MALOPRODAJA

jednostavno i pregledno maloprodajno poslovanje

 

Vizualno i sadržajno potpun


Pregledan prikaz podataka i naredbi, jednostavan za upotrebu

Šifrarnik artikala s brojnim opcijama pretraživanja i filtriranja, jasno vidljivim stanjem robe i direktnim pristupom kartici artikala, ispisu evidentnih cijena i raznih naljepnica, šifrarniku dodatnih barkodova itd. Artikle se može pretraživati po početnim, srednjim ili završnim slovima, barkodu, šifri ili dijelu šifre

Izmjena podataka o artikli (kao i u svim elementima programa) se može vršiti direktno upisu u tablicu ili kroz obrazac. U primjeru artikla, mogu se između ostalog odrediti i minimalne/maksimalne količine, a program potom kod naručivanja robe upozorava na takve artikle

U programu se mogu jednostavno ispisivati evidentne cijene (kao i druge naljepnice/deklaracije) uz lako preoblikovanje izgleda ev. cijena

Kartica artikla je direktno dostupna iz svakog dokumenta (primke, izdatnice, računa), može se klikom izbaciti u Excel, a daje pregledan prikaz prometa artikla

Popis primki - lako pretraživi prikaz svih izrađenih dokumenata s brojnim naredbama koje olakšavaju i ubrzavaju rad

Unos stavki primke, kao i cijeli program, je baziran na jednostavnom tabličnom sustavu koji omogućuje izuzetno brz i pregledan rad. U okviru dokumenta, vidljive su i stare cijene te stanje robe do unosa dokumenta, a moguć je i pregled definiranih cijena ukoliko prodavaonice koriste različite cijene

Ispis primke-kalkulacije s jasno istaknutim razgraničenjem po porezima koje služi za kontrolu unosa dokumenta, eventualnu kontrolu automatskih knjiženja i kao osnova za ručno knjiženje ako se koristi vanjski računovodstveni program

Programi prati i evidentira sve unose i izmjene, a među brojnim kontrolnim modulima je i prikaz promjena cijena po danima gdje se jednostavno može vidjeti tko je, kad i gdje promijenio cijenu artiklu

Popis povratnica s evidencijom odobrenja

Program sadrži brojne sintetičke i analitičke izvještaje koji se prikazuju tablično radi lakog pretraživanja i filtiranja. Prikazan je pregled POS prodaje po artiklima po danima

Sintetika POS prodaje za razdoblje

Promet artikala u usporedbi s ranijim razdobljem

Analitike POS prodaje po satima i danima

Program sadrži brojne sintetičke i analitičke izvještaje s ciljem brzog i jednostavnog pristupa informacijama. Za svaki izvještaj se mogu postaviti prava pristupa/pregleda, a svaki izvještaj se može klikom izbaciti u MS Excel, poslati e-mailom ili otvoriti u standardom prozoru

Među brojnim izvještajima, posebno je koristan prikaz stanja artikala koji se često koristi kao osnova za inventurnu listu ili provjeru stanja robe

Analitika izlaznog poreza (uz slične analitike ulaznog poreza, prodaje itd) služi za kontrolu te brz i lagan pronalazak eventualnih razlika između računovodstva i robno knjigovodstva

Program sadrži pristupačne i pregledne izvještaje sintetike i analitike prikazane u tablicama radi mogućnosti pretraživanja, filtriranja i sortiranja: sintetiku i analitiku POS prodaje, ulaza i izlaza robe, prometa po kupcima i dobavljačima i za pojedine kupce i dobavljače

Program podržava rad s različitom opremom pa tako i komunikaciju s vagama. Artikle se može grupirati po vagama (npr. Suhomesnato, Voće, Kruh itd), upravljati deklaracijama, rokovima, PLU oznakama

Podržani su razni oblici ispisa dokumenata, naljepnica i oznaka. U primjeru je ispis PLU oznaka za vage Voća i povrća

Odlike programa


Program predstavlja cjelovito rješenje za vođenje maloprodajnog poslovanja uz rad s većim brojem međusobno povezanih skladišta/prodavaonica te neograničenom brojem prodajnih mjesta (PC Blagajne) i podrškom za rad (komunikaciju) s vagama, prijenosnim terminalima (ručni bar-kod čitači s mogućnošću spremanja veće količine podataka). U okviru rada s više prodavaonica, cijene se mogu djelomično ili potpuno usklađivati.

Program je jednostavan i pregledan za rad te maksimalno automatiziran. Sadrži sve potrebne elemente za rad poput primki, izdatnica, povratnica, prijema robe, ponuda, računa, otpisa i vlastite potrošnje, inventura (djelomičnih i potpunih), terećenja i odobrenja, internih primki te izdatnica, međuskladišnica, konsignacijske prodaje i dr. Sve promjene cijena se mogu pratiti na dnevnoj bazi s jasnim prikazom porijekla promjene cijena. Svi podaci se prikazuju tabelarno, a unutar tabele se mogu vršiti višestruka sortiranja i filtriranja uz direktan izvoz podataka u Excel ili sl. program. Sadržaj svakog prozora se može ispisati uz jednostavno isključene nepotrebnih podataka.

U razdoblju uhodavanja u rad s programom pružamo direktnu podršku i poduku kroz online spajanje programom Teamviewer (i kasnije, ovisno o odabranom paketu održavanja). Sigurnost programa i podataka je na visokoj razini. Pored automatiziranog višestrukog backup-a, program evidentira rad u programu te se jednostavno može vidjeti kad je tko poduzeo koju radnju ili pristupio kojem elementu programa. Za svaki element programa i izvještaj se može odrediti pravo pristupa i rada. Izvještaji su opcionalno dostupni i na mobilnim uređajima, a program se može prilagođavati, mijenjati i dopunjavati prema potrebama korisnika (ovisno o odabranom paketu održavanja).

FAKTOR ERP


Sustav integriranih programa koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje tvrtke
  • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima
  • Faktor2 robno VP/MP - robno-materijalno poslovanje u veleprodaji i maloprodaji
  • Faktor1 POS - program za evidenciju i naplatu (PC blagajna)

Program je poveziv vanjskim sustavima
kao i s programima drugih proizvođača (uvoz/izvoz podataka)

Prezentacija programa / demo verzije


Rado ćemo Vam prikazati rad u programima, njihovu funkcionalnost i mogućnosti te instalirati probnu verziju.
Popunite obrazac ili nas kontaktirajte telefonski / mail-om:
Prodaja:
GSM: 099-240-5250
info@financije.hr