Komunalno

brz i pregledan sustav evidencije i naplate odvoza i zbrinjavanja otpada

 

Vizualno i sadržajno potpun


Pregledan prikaz podataka i naredbi, jednostavan za upotrebu

Popis objekata - jasan prikaz, u svakom prozoru se klikom na polje ili stupac se jednostavno filtrira i sortira

U kartici kupca se mogu vidjeti sve obaveze i uplate, podaci o jednom ili više objekata kupca, vršiti zatvaranja, izrađivati opomene i ovrhe

Kartica kupca s preglednim prikazom izdanih računa i vezanih uplata (zatvaranja)

Prikaz otvorenih stavki kupca. Zatvaranje uplatom se vrši odabirom pojedinih stavki ili naredbom za odabir do iznosa

Po preuzimanju evidencije se može izvršiti fakturiranje te ispisati ili poslati račune. Ovisno o postavci kupca i programa, program može direktno poslati račune u eRačun sustav, a ostalima mailati ili ispisati račune

Evidencija odvoza otpada preuzeta iz sustava pružatelja usluge (poput ecomobile.hr)

Pored obračuna odvoza i grobnih naknada, mogu se fakturirati i ostale usluge

Svi računi se mogu ispisati, poslati kupcu e-mailom ili kroz sustav e-računa

Obrada izvoda banaka je automatizirana i program sam zatvara obveze prema pozivu na broj, dok se nepoznate uplate i pretplate posebno evidentiraju

U programu se mogu ispisivati opomene, IOS-i te izrađivati prijedlozi za ovrhe koristeći MS Word predloške

Odlike programa


Program je namijenjen komunalnim tvrtkama koje pružaju usluge odvoza i zbrinjavanja otpada, upravljaju grobljima te ostalim komunalnim djelatnostima. Pokriva cjelokupno poslovanje te se obično isporučuje kao dio ERP sustava direktno povezan s računovodstvenim programom (u prvom redu zbog automatizacije knjiženja i integracije evidencije naplate).

Program je izrađen s ciljem da omogući brz i pregledan rad korisnicima. Obračuni se vrše jednim klikom, uz automatizirano razvrstavanje računa/obračuna za ispis, slanje e-mailom ili kroz sustav eRačuna. Korištenjem 2D koda, program kroz automatsku obradu izvoda banke zatvara većinu uplata tako da je rad korisnika u tom segmentu izuzetno olakšan. Pored evidencije i obračuna odvoza, program se može koristiti za vođenje i evidenciju grobnih naknada te evidenciju i naplatu raznih usluga nevezanih uz otpad. Iz programa se mogu slati opomene, IOS-i te prijedlozi za ovrhe. Osim automatskih obračuna putem sustava čipiranih spremnika, obračuni se za pojedine kategorije ili korisnike mogu vršiti i ručno naredbom.

U razdoblju uhodavanja u rad s programom pružamo direktnu podršku i poduku kroz online spajanje programom Teamviewer (i kasnije, ovisno o odabranom paketu održavanja). Sigurnost programa i podataka je na visokoj razini. Pored automatiziranog višestrukog backup-a, program evidentira rad u programu te se jednostavno može vidjeti kad je tko poduzeo koju radnju ili pristupio kojem elementu programa. Za svaki element programa i izvještaj se može odrediti pravo pristupa i rada.

FAKTOR ERP


Sustav integriranih programa koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje tvrtke
  • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima (plaće, kadrovi, osn. sredstva itd)
  • Faktor2 Komunalno - cjelovito poslovanje komunalnih djelatnosti
  • Faktor1 POS - program za evidenciju i naplatu (PC blagajna)

Program je poveziv vanjskim sustavima
kao i s programima drugih proizvođača (uvoz/izvoz podataka)

Prezentacija programa / demo verzije


Rado ćemo Vam prikazati rad u programima, njihovu funkcionalnost i mogućnosti te instalirati probnu verziju.
Popunite obrazac ili nas kontaktirajte telefonski / mail-om:
Prodaja:
GSM: 099-240-5250
info@financije.hr