GASTRO - HRANA I PIĆE

kvalitetno RM rješenje za ugostiteljstvo

 

Vizualno i sadržajno potpun


Pregledan prikaz podataka i naredbi, jednostavan za upotrebu

Popis prodajnih artikala s osnovnim podacima (cijenom, grupom, porezom na potrošnju, skladištem razduženja itd). Na nabavne artikle su vezani sastavnicama/normativima

Sastavnica artikla sadrži popis nabavnih artikala koji će biti razduženi sa skladišta. U okviru sastavnice se vidi okvirni RUC

Popis nabavnih artikala - artikala koji nabavljaju, razdužuju i evidentiraju u inventuri. Preporučeni rad je sa što jednostavnijim šifrarnikom - veći broj sličnih artikala se može grupirati pod isti, a program kroz prosječnu nabavnu cijenu vrši razduženja

Popis primki, kao i kod prikaza ostalih dokumenata, omogućuje jednostavno pretraživanje dokumenta

Unos primke je jednostavan, a za dodatno olakšanje posla, roba se unutar jednog dokumenta može rasporediti na više skladišta. Kod unosa primki, u polje 'količina' se prepisuje količina s računa/otpremnice dok se u polje 'količina u jedinici mjere' kazuje programu koliko jedna jedinica sadrži proizvoda. Na primjeru su 2 bačve piva od po 50 litara i 1 boca pića od 0,7 litara

Primke i drugi dokumenti omogućuju istodoni rad s više skladišta unutar jednog dokumenta radi što bržeg i jednostavnijeg rada. Na primjeru se vidi kako je ulaz robe odmah kroz primku raspoređen po skladištima

Popis razduženja nastaje obradom prometa POS blagajni te evidencije utrošaka (npr. pansionske potrošnje - doručak/ručak/večera, potrošnja osoblja itd)

Promet blagajni te pansionski i sl. utrošaka se naredbom razdužuje prema sastavnicama / normativima na nabavne artikle

Program sadrži brojne sintetičke i analitičke izvještaje s ciljem brzog i jednostavnog pristupa informacijama. Za svaki izvještaj se mogu postaviti prava pristupa/pregleda, a svaki izvještaj se može klikom izbaciti u MS Excel, poslati e-mailom ili otvoriti u standardom prozoru

Kartica nabavnog ili prodajnog artikla s prikazom ulaza i izlaza robe, služi za jednostavnu provjeru stanja i prometa pojedinog artikla

Analitički prikaz prodaje artikala po danima. Program sadrži brojne sintetičke i analitičke izvještaje s ciljem brzog i jednostavnog pristupa informacijama

Odlike programa


Program predstavlja cjelovito rješenje za vođenje robno-materijalnog poslovanja u ugostiteljstvu uz praktično integriran višeskladišni rad s neograničenom brojem prodajnih mjesta (PC Blagajne) i podrškom za rad s prijenosnim terminalima (mobilni uređaji s mogućnošću spremanja veće količine podataka).

Program je jednostavan i pregledan za rad te maksimalno automatiziran. Sadrži sve potrebne elemente za rad poput primki, izdatnica, povratnica, prijema robe, ponuda, računa, otpisa i vlastite potrošnje, inventura (djelomičnih i potpunih), terećenja i odobrenja, internih primki te izdatnica, međuskladišnica. Svi podaci se prikazuju tabelarno, a unutar tabele se mogu vršiti višestruka sortiranja i filtriranja uz direktan izvoz podataka u Excel ili sl. program. Sadržaj svakog prozora se može ispisati uz jednostavno isključene nepotrebnih podataka.

U razdoblju uhodavanja u rad s programom pružamo direktnu podršku i poduku kroz online spajanje programom Teamviewer (i kasnije, ovisno o odabranom paketu održavanja). Sigurnost programa i podataka je na visokoj razini. Pored automatiziranog višestrukog backup-a, program evidentira rad u programu te se jednostavno može vidjeti kad je tko poduzeo koju radnju ili pristupio kojem elementu programa. Za svaki element programa i izvještaj se može odrediti pravo pristupa i rada. Izvještaji su opcionalno dostupni i na mobilnim uređajima, a program se može prilagođavati, mijenjati i dopunjavati prema potrebama korisnika (ovisno o odabranom paketu održavanja).

FAKTOR ERP


Sustav integriranih programa koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje tvrtke
  • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima
  • Faktor2 robno VP/MP - robno-materijalno poslovanje u veleprodaji i maloprodaji
  • Faktor2 Gastro - Hrana i piće - robno-materijalno poslovanje u ugostiteljstvu
  • Faktor1 POS - program za evidenciju i naplatu (PC blagajna)

Program je poveziv vanjskim sustavima
kao i s programima drugih proizvođača (uvoz/izvoz podataka)

Prezentacija programa / demo verzije


Rado ćemo Vam prikazati rad u programima, njihovu funkcionalnost i mogućnosti te instalirati probnu verziju.
Popunite obrazac ili nas kontaktirajte telefonski / mail-om:
Prodaja:
GSM: 099-240-5250
info@financije.hr